umowyDokumenty, które są niezbędne w przypadku kupna bądź też sprzedaży samochodu, powinny zawierać określone informacje. Dotyczą one między innymi imienia oraz nazwiska, danych z dowodu osobistego, numeru PESEL, jak i adresu zameldowania. Dotyczy to zarówno osób kupujących, jak sprzedających. Tego rodzaju informacje, jak i inne, stanowią ważny element dokumentów, znajdujących się na stronie www.umowy.org. Zawiera ona szereg wzorów umów, stosowanych przy transakcjach kupna – sprzedaży i w wielu przypadkach jest skutecznym wsparciem prawnym dla wielu osób.

Nazwa firmy
Ulica, nr
Poczta, miejscowość
Adres domeny
Adres e-mail